Παράδοση Προϊόντων

Agrostar.gr Katsantonis

Η εταιρεία Agrostar  παραδίδει τα προϊόντα της σε ολόκληρη την Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες  μεταφορικές εταιρείες της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Δίνουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας για προσυμφωνηθέν διάστημα στον ειδικά σχεδιασμένο αποθηκευτικό χώρο που διαθέτουμε.