Σπόροι από την Agrostar

Agrostar.gr Katsantonis
Αγορά Σπόρων Agrostar.gr

Η εταιρία μας, προμηθεύει τον αγροτικό κόσμο με τις πιο επιτυχημένες και παραγωγικές ποικιλίες βαμβακιού, καλαμποκιού, βιομηχανικής τομάτας, σιτηρών και ψυχανθών. Κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με τη βοήθεια των γεωπόνων την καταλληλότερη ποικιλία για τους αγρούς του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και του εδάφους.

Επίσης, η Agrostar δραστηριοποιείται και στον τομέα της σποροπαραγωγής σιτηρών. Υπογράφουμε συμβάσεις με τους παραγωγούς στις οποίες διατυπώνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο από άποψης παραγωγής για τον αγρότη όσο και από άποψη καθαρότητας σπόρου για την εταιρία μας. Αφού αλωνιστεί ο αγρός το σιτάρι οδηγήται στις εγκαταστάσεις μας όπου αποθηκεύεται σε κατάλληλους χώρους. Στη συνεχεία ακολουθεί καθάρισμα του σπόρου από δικό μας ιδιόκτητο καθαριστήριο στον χώρο μας με ιδιαίτερη προσοχή στην απομάκρυνση ξένων υλών.