Βιολογικά Προϊόντα

Agrostar.gr Katsantonis

Βιολογικά Προϊόντα από την Agrostar

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες- αυστηρές προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών, ελέγχεται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (π.χ. ΒΙΟ Ελλάς) οι οποίοι επιφορτίζονται με το έργο του ελέγχου και της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.
Για να φέρει ένα προϊόν ενδείξεις με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής είναι απαραίτητο να ελέγχεται όλη η διαδικασία παρασκευής του και να πιστοποιείται το τελικό προϊόν από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Οι κατηγορίες των βιολογικών προϊόντων είναι δύο: Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο. Πρόκειται για προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο, τα οποία παράγονται σε αγροτεμάχια «υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία». Στα αγροτεμάχια αυτά, εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, διασφαλίζοντας έτσι την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν. Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται αφού το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι περάσει το στάδιο μετατροπής το οποίο, στην περίπτωση των φυτικών προϊόντων είναι τουλάχιστον 2 έτη (για καλλιέργειες με ετήσιο βιολογικό κύκλο) ή 3 έτη (για πολυετείς καλλιέργειες), ενώ, στην περίπτωση των ζωικών προϊόντων, το διάστημα αυτό είναι 6 εβδομάδες (αυγά), 10 εβδομάδες (κοτόπουλα) ή 6 μήνες (κρέας, γάλα).

Οι δυο παραπάνω κατηγορίες βιολογικών προϊόντων ισχύουν και στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ανήκουν τα μεταποιημένα προϊόντα που αποτελούνται από τουλάχιστον 95% συστατικά Βιολογικής Γεωργίας. Τα μεταποιημένα Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο, αποτελούνται από ένα συστατικό σε Μεταβατικό Στάδιο.
Στα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται πρόσθετα, βοηθητικές ουσίες και συμβατικά συστατικά μόνο εφόσον αυτά επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία των βιολογικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (Καν. 834/07) προβλέπει την παραγωγή συμβατικών τροφίμων με τη χρήση ορισμένων βιολογικών πρώτων υλών. Σε αυτή την περίπτωση όμως, στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος θα πρέπει ξεκάθαρα να φαίνεται ποιο είναι το βιολογικό συστατικό και σε ποιο ποσοστό περιέχεται στο συμβατικό τρόφιμο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ονομαστούν βιολογικά τρόφιμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για προϊόντα (π.χ. υφάσματα, ρούχα, καλλυντικά) που δεν καλύπτονται την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικά πρότυπα από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, κυρίως του εξωτερικού, μέσω των οποίων είναι δυνατή η πιστοποίηση των προϊόντων αυτών ως βιολογικά. Η Agrostar, επιλέγει και προσφέρει σε εσάς εξαιρετική ποιότητα βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Δείτε παρακάτω:

Βιολογικό Καλαμπόκι Κατσαντώνης

Βιολογικό Καλαμπόκι

Παρέχουμε Βιολογικό Καλαμπόκι υψηλής ποιότητας σε οποιαδήποτε ποσότητα επιθυμείτε.

Σιτάρι Σκληρό AGROSTAR.GR

Βιολογικό Σιτάρι

Διαθέτουμε Βιολογικό Σιτάρι για την χρήση του στην παρασκευή αλευριού, ζωοτροφών ή ακόμα και για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών.

βιολογικό Κριθάρι από την Agrostar

Βιολογικό Κριθάρι

Η Agrostar παρέχει Βιολογικό Κριθάρι σε οποιαδήποτε ποσότητα επιθυμείτε.

Βιολογικά Όσπρια από την Agrostar

Βιολογικά Όσπρια

Διαθέτουμε Βιολογικά Όσπρια σε εξαιρετική ποιότητα και συμφέρουσες τιμές όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια, κουκιά, μπιζέλια κ.α